● protetické  ošetrenie a liečba úrazov, ochorení a vrodených chýb
 ●
špecializované protetické výkony  vrátane poradenstva a konzultácií
 
ortopedické ošetrenie  a liečba úrazov, ochorení a vrodených chýb
 
špecializované ortopedické výkony, liečenie a rehabilitácia
 
          
MUDr. Igor Blaško


 


 


V rámci ortopedického ošetrenia, liečby úrazov, ochorení a vrodených chýb poskytujeme:

    Základné ortopedické výkony:
u prevencia bolesti chrbta a kĺbov
u ošetrenie úrazov kĺbov končatín a chrbta
u ošetrenie vrodených deformít chrbtice (skoliózy, kyfózy a pod.)
u ošetrenie vrodených deformít končatín
u ošetrenie povrchových poranení
u liečba ochorení kĺbov končatín a chrbtice u detí a dospelých
u liečba stavcov pri ochorení medzistavcových platničiek vrátane liečby bolestí v krížoch

    Špecializované ortopedické výkony:
u mobilizácia chrbtice a končatín
u liečba deformít, degeneratívnych, zápalových a nádorových ochorení pohybového
   aparátu
 

Sterilizátor
 
Pracovné nástroje